Besøksadresse:

Sauar Friskole,

Sauarberga 9,

3812 Akkerhaugen

Tlf. 40430953

post@sauarfriskole.no

Se kart

Visdom, Vennskap, Verdier En kristen privat grunnskole i Telemark

Søknadsskjema 2012 Pdf

Søknadsskjema 2012 word

Her kan du laste ned søknadsskjemaet til skolen og sende det til skolens adresse.