Besøksadresse:

Sauar Friskole,

Sauarberga 9,

3812 Akkerhaugen

Tlf. 40430953

post@sauarfriskole.no

Se kart

Visdom, Vennskap, Verdier En kristen privat grunnskole i Telemark

Sauar Friskole er en kristen, privat grunnskole som tilbyr undervisning av høy kvalitet til elever fra 1. til 10. trinn. Skolen eies og drives av syvendedags-adventistmenigheten i Sauherad, men har elever med ulik tros- og livssynsbakgrunn. Målet med skolen er å gi elevene god allmennkunnskap og utdanne dem til tjeneste for Gud og medmennesker.


Personalet ved skolen ønsker å se hele mennesket, både fysisk, mentalt, sosialt og åndelig.
Vi ønsker å være en verdiskole og hjelpe elevene til å ta egne gode valg.
”Lær den unge den vei han skal gå,
så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel”

Rektor har ordet


Siden Sauar Friskole er en liten skole har elevene flere møteplasser hvor de treffer elever fra andre skoler på deres eget trinn.


På 7. trinn møtes alle elever ved adventistenes grunnskoler(11stk.) til leirskole på Langedrag.

Leirskolen finner alltid sted i uke 43 og er gratis for alle elever ved Sauar Friskole.


På 8.trinn møtes alle elever til Basecamp. Denne samlingen er ved Sjusjøen, Lillehammer, i uke 2 hvert år. Her er det vinteraktiviteter ute, men også undervisning om ANT. Dette er også gratis for elevene.


På 9.trinn møtes alle disse elevene igjen i uke 38. De er sammen i en uke på Vegårdtun i Austagder. Arrangementet kaller vi Absolutt 9. og er gratis.

Her blir elevene utfordret på hvem Gud er, hvem vi er og aktuelle teamer.


På 10.trinn møtes de igjen til Absolutt TVS. Det er adventistenes videregående skole på Røyse. Her får de en smakebit på hva TVS har å tilby.


I tillegg får alle elever i utrinnet en Språktur, en Rallartur og en Sydentur i løpet av ungdomsskolen. Sauar Friskole betaler reise og opphold.

Det samme gjelder for elever fra 1-7. trinn. De får også turer til ulike steder om våren som er gratis for alle elever.


Vi har også fotballturneringer med de andre adventistskolene på østlandet.