Besøksadresse:

Sauar Friskole,

Sauarberga 9,

3812 Akkerhaugen

Tlf. 40430953

post@sauarfriskole.no

Se kart

Visdom, Vennskap, Verdier En kristen privat grunnskole i Telemark

Dette tror Syvendedags-adventistene


”I begynnelsen skapte Gud…” Slik begynner Bibelen, og det er i disse ordene Syvendedags-adventistene alltid har funnet grunnlaget for sin teologi, sin tro, sitt verdisystem og sin livsstil. Det er en livsstil som har sine røtter i optimismen og håpet som ligger i disse ordene – et liv som blir levd i lyset av Guds nåde.


Bibelfolket


Adventistene tror at Bibelen er Guds ord. De tror på historiene i Det gamle testamentet og følger evangelienes lære. De er dypt interessert i bibeleske profetier og tror at de 10 bud gir dem retningslinjer for hvordan livet bør leves.

Men mest av alt tror adventistene at Bibelen er en dynamisk bok som er sendt av Gud og som inneholder den informasjonen vi trenger for å bli lik ham. Et lys på livets vei.


Mennesker som elsker Jesus


En adventist er først og fremst en kristen. Syvendedags-adventistene tror på Jesus som sin frelser og tar imot hans rettferdighet som sin egen. De ber til ham som Guds sønn og for å få tilgivelse for sine synder. Det er Jesu liv og arbeid som danner mønsteret for hvordan adventistene lever sine liv. I Jesu gjerninger og historiene om ham finner adventistene et eksempel til etterfølgelse i personlig oppførsel så vel som hvordan vi forholder oss til andre.


Mennesker som er opptatt av Guds plan


Bibelen sier at Gud er kjærlighet. Syvendedags-adventistene tror at denne guddommelige kjærligheten kommer til uttrykk hver eneste dag i måten Gud tar vare på sine barn. Fra skapelsesberetningen og helt fram til Jesu andre komme er Bibelens budskap klart og konsist: Gud elsker hver enkelt en av oss og har en spesiell plan for hvert eneste menneske. Han har ikke etterlatt oss i mørket, men har vist oss veien til lyset – til Guds vidunderlige lys.

Guds plan gir hvert individ anledningen til å erfare Jesu Kristi frelsende nåde og helheten i det å være skapt i Guds bilde. Adventist kristne tror på en Gud som gjennom Jesus Kristus, gjenforener hele verden med seg selv.


Mennesker som har fått livene sine forandret ved nåde


Adventistene tror at Gud er opptatt av kvaliteten på menneskers liv og at måten vi lever på, det vi spiser, hvordan vi snakker, tenker, behandler andre på og tar vare på verden rundt oss – er en del av Guds mønster og plan.

Gjennom våre familier, våre barn, våre jobber, våre talenter, våre penger og vår tid bringer Gud nåde inn i våre liv. Derfor er alt dette viktig for Gud. Det er ingenting i våre liv som unnslipper Guds oppmerksomhet og omsorg. Lyset av Guds nåde lyser opp hver krik og krok av våre liv.


Mennesker som ønsker å tilbringe tid med Gud


Syvendedags-adventistene tror at Gud har satt av en dag hver uke som et symbol på forholdet han har til menneskeheten og til verden. Den dagen som er blitt bekreftet gjennom hele Bibelen og Jesus Kristus selv, er sabbaten – den hjelper oss til å oppnå en dypere forståelse av Guds godhet og nåde.

Når vi ber, er Gud der for oss. Når vi holder sabbaten hellig, er Gud der. Og når vi leser Guds ord og tenker på hans velsignelser, er Gud der.

Når vi er samlet som en menighet i Kristi navn, er Gud der. Når vi kjemper mot det onde, er Gud der. Når vi blir født, og når vi dør og gjennom hele livet, er Gud også der. Når verdens ende kommer, vil Gud være der for oss. Syvendedags-adventistene tror at Gud tilbringer tid sammen med menneskeheten på en personlig måte. Dette gjør han hver dag, hver uke i hver enkelts liv – alltid.