Besøksadresse:

Sauar Friskole,

Sauarberga 9,

3812 Akkerhaugen

Tlf. 40430953

post@sauarfriskole.no

Se kart

Visdom, Vennskap, Verdier En kristen privat grunnskole i Telemark

Syvendedags Adventistenes skoler


Ekrehagen skole

(Dette er adventistsamfunnets grunnskole i Tromsø)

Mokollen skole

(Dette er Adventistsamfunnets grunnskole i Sandefjord)

Møllebakken skole

(Dette er adventistsamfunnets grunnskole i Bergen)

Nidelven Skole

(Dette er adventistsamfunnets grunnskole i Trondheim)

Rosendal skole

(Dette er Adventistsamfunnets grunnskole i Mjøndalen)

Torderød skole

(Dette er Adventistsamfunnets grunnskole i Moss)

Tyrifjord skole

(Dette er adventistsamfunnets grunnskole på Røyse ved Hønefoss)

Tyrifjord Videregående Skole

(Adventistenes videregående skole ligger på Røyse i Buskerud, vakkert plassert ved kanten av Tyrifjorden. Det kristne livssynet er sentralt i skolens hverdag og drift)

Vatneli skole

(Dette er adventistsamfunnets grunnskole i Sandnes)

Østmarka skole

(Dette er Adventistsamfunnets grunnskole i Oslo)